Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR:7213.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învațământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupaţia de tinichigiu carosier se referă la lucrătorii ce execută operaţii de reparaţie şi întreţinere la autovehicule.
În cadrul acestui curs, veți aprofunda cunostințele dumneavoastră privind operaţiile efective de reparaţie şi întreţinere a autovehiculelor. Totodată veți învăța cum să oferiți soluţia optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic şi al siguranţei autovehicului în circulaţie.
La finalul cursului veți deține cunoştinţe temeinice de sudură, veți cunoaște natura materialelor(rezistenţele și punctele critice) şi diverse tipuri de caroserii.
De asemenea, veți da dovadă de operativitate şi bună colaborare cu clienţii, oferindu-le sfaturicompetente în domeniul mentenanţei autovehiculului.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Completarea şi transmiterea documentelor specifice;
– Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor;
– Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Evaluarea gradului de uzură a caroseriei;
– Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere;
– Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile;
– Înlocuirea geamurilor fixe ale coroseriei;
– Înlocuirea reperelor demontabile;
– Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali;
– Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare;
– Oferirea de consultanţă de specialitate;
– Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor.

Leave a comment