AGENT VANZARI

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 332203
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Agentul de vânzări este ocupaţia care asigură distribuţia fizică a produselor şi serviciilor unei companii. În cadrul acestei responsabilităţi, agentul de vânzări prospectează piaţa de profil identificând principalele oportunităţi de vânzare, negociază condiţiile de vânzare cu beneficiarii, crează condiţiile de vânzare şi prezintă obiectul vânzării, monitorizează clienţii şi satisfacţia acestora.
Pentru a fi un bun “vânzător” trebuie să deţineți câteva atribuții importante precum înalte capacităţi de negociere, de înţelegere verbală, de exprimare orală, comportament analitic, cu puternice capacităţi de sinteză.
Principalul beneficiu al unei cariere în vânzări este faptul că nu există un plafon superior al veniturilor; cu cât sunt încheiate mai multe tranzacţii, cu atât se obţin venituri mai mari.
În plus, veți putea participa activ la planificarea şi implementarea strategiei de vânzări, veți fi în măsură să preluați legătura cu toţi clienţii companiei, din prima până în ultima fază. Începând de la oferta de preţ până la finalizarea comenzii, veți fi responsabili de prezentarea produselor oferite de companie, stabilirea întâlnirilor, prezentarea serviciilor şi mostrelor.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicare interactivă;
– Munca în echipă;
– Dezvoltarea activităţii individuale zilnice;
– Promovarea imaginii de firmă;
– Asigurarea de servicii post vânzare;
– Derularea vânzării produselor specifice;
– Desfăşurarea activităţii de merchandising;
– Monitorizarea clienţilor;
– Negocierea condiţiilor de vânzare;
– Prospectarea pieţei.

AGENT DE TURISM – GHID

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5113.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs își propune să pregătească din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, viitoarea generație de agenți de turism, capabili să facă față noilor provocări cu care se confruntă acest sector.
Participând la acest curs vă veți dezvolta competențele de agent turism-ghid și veți învăța despre: piața turistică, rezervări, ticketing, tehnici de vânzare, abilități de prezentare, tehnici specifice pentru activitățile de agent și ghid, conceperea pachetelor turistice, prezentarea destinațiilor și a obiectivelor turisitice.
Dacă aveți spirit aventurier și vă doriți să lucrați într-un domeniu provocator, vă oferim acum șansa de a vă pregăti pentru ocupația ”Agent de Turism-Ghid” urmând acest curs de calificare.
La finalul acestui curs, veți putea gestiona în mod independent, eficient și profesionist, activitățile din fișa postului unui agent de turism.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Comunicarea în limba străină;
– Lucrul în echipă;
– Asigurarea respectării normelor SSM şi PSI;
– Administrarea şi transmiterea documentelor;
– Prospectarea pieţei turistice;
– Întocmirea programelor turistice şi a analizelor de preţ aferente;
– Promovarea produsului turistic;
– Valorificarea produsului turistic;
– Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţi;
– Valorificarea poliţelor de asigurare;
– Operarea cu valută şi cu cărţi de credit;
– Urmărirea efectuării plăţilor;
– Întocmirea situaţiilor financiare.

AGENT DE SECURITATE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5169.1.3
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Ocupația se referă la identificarea tuturor activităților de prevenire a oricăror fapte și evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa proprietății asigurate, de menţinere a ordinii în cadrul acesteea și de intervenție operativă în caz de necesitate.
Veți dobândi cunoștințele și tehnicile necesare pentru a deveni un bun Agent de Securitate, veți învăța cum să gestionați resursele materiale din dotare, cum să asigurați ordinea de securitate în obiectiv, dar și cum să desfășurați o intervenție la alarmă.
Finalizând acest curs veți putea rezolva în mod legal și profesionist incidente de securitate, iar obținerea certificării vă oferă dreptul de a practica această meserie.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea nomelor de sănătate și securitate în muncă;
– Aplicarea normelor de protecția mediului;
– Menținerea unor relații de muncă eficace;
– Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
– Completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
– Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
– Rezolvarea incidentelor de securitate;
– Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
– Controlul accesului în obiectiv;
– Asigurarea securității incintelor;
– Desfășurarea intervenției la alarmă.

AGENT DE CURATENIE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5149.1.2
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune dezvoltarea competenţelorlegate de desfăşurarea activităţilor de curăţenie în incinte – reşedinţe, birouri, sectoare industriale şi administrative – şi mijloace de transport.
Agentul de curăţenie clădiri şi mijloace de transport deține îndeletniciri cu privire la operaţii de curăţare, identificarea particularităţilor spaţiilor de curăţat, pregătirea acestora în vederea curăţării şi selectarea utilajelor şi produselor ce urmează a fi folosite în corelaţie cu natura murdăriei, posibilitatea de înlăturare a acesteia şi factorii care influenţează procesul de curăţare.
În urma partcipării la cursul de ”Agent de curățenie și mijloace de transport”, veți învăța să utilizați echipamentele şi utilajele cu acţionare manuală, să puneți în funcţiune, să exploatați şi să opriți utilajele cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internăconform instrucţiunilor de lucru, cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, în corelaţie cu particularităţile spaţiului de curăţat şi scopul urmărit.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Munca în echipă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Aplicarea NPM şi PSI;
– Aplicarea normelor igienico-sanitare;
– Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală;
– Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică;
– Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă;
– Întreţinerea echipamentelor de lucru;
– Pregătirea operaţiei de curăţare;
– Salubrizarea vagoanelor de cale ferată;
– Salubrizarea mijloacelor de transport rutier;
– Curăţarea incintelor;
– Curăţarea interioară a aeronavelor.

AGENT COMERCIAL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 332401
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Practicanții unei astfel de ocupații reprezintă compania și au sarcina explicită de a vinde produsele firmei prin contactul direct cu pontențialii clienți. De asemenea, aceștia sunt cei ce negociază în numele companiei prețul și condițiile de vânzare ale produselor sau serviciilor oferite de firmă în conformitate cu strategia de vânzare. Ca și agenți comerciali, vă veți deplasa în teritoriu la potențialii clienți, unde trebuie să le prezentați produsele firmei și eventual să incheiați contracte cu aceștia.
Participând la acest curs, veți învăța cum să observați, studiați și cerceta piața, dar și cum să detectați noi clienți si oportunități de vănzare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Corespondenţa cu partenerii;
– Comunicarea interpersonală;
– Încheierea şi negocierea contractelor externe;
– Medierea situaţiilor conflictuale;
– Dezvoltarea activităţii profesionale;
– Coordonarea activităţii de încasare şi plată, a activităţii de mostrare;
– Coordonarea executării contractului extern şi a livrării mărfii;
– Efectuarea importurilor de completare;
– Întocmirea şi transmiterea ofertei;
– Planificarea realizării contractului extern;
– Organizarea întâlnirilor de afaceri.

ADMINISTRATOR IMOBILE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5121.2.3
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

A fi administrator de bloc reprezintă o adevărată responsabilitate, dar și o practică interactivă pentru care este nevoie de cunoștințe teoretice și de competențe specifice.
Aveți posibilitatea de a cunoaște toate reglementările în vigoare, precum și anumite reguli de colaborare cu locatorii, astfel că, buna pregatire teoretică și practică vă poate ușura munca și va contribui la creșterea calității muncii prestate.
Puteți dobândi cunoștințe și abilități necesare desfășurării în bune condiții și la standarde ridicate de pregătire a profesiei de administrator imobile. Persoana angajată ca administrator imobile reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta.
Acest curs poate fi urmat atât de către persoanele care lucrează deja, cât și de cele care ar dori să lucrezeca administrator imobile. Pe perioada cursului se pune accent pe dobândirea cunoștințelor teoretice, dar și pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor practice.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Angajarea contractelor cu furnizorii / prestatorii şi urmărirea realizarea lor
– Elaborarea documentelor şi evidenţelor
– Gestionarea patrimoniului condominiului
– Încasarea cotelor de contribuţie şi efectuarea plăţilor
– Coordonarea personalului
– Monitorizarea stării părţilor de construcţii şi instalaţii ale condominiului
– Reprezentarea interesului proprietarului în raport cu autorităţilor publice
– Asigurarea respectării regulementului condominiului
– Planificarea activităţilor

ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 252301
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs se adresează persoanelorce dețin cunoştinţe de tehnologia informaţiei (hardware, software, rețele de calculatoare), fiind implicate în activități de gestionare a informaţiilor de reţele de calculatoare sau conexiuni în reţele de calculatoare prin internet.
În cadrul acestui curs veți învăța de la profesioniști, responsabilităţile privind mentenanţa şi administrarea capacităţii, disponibilităţii, securităţii şi integrităţii reţelei de calculatoare a unei companii. Totodată, veți lua parte la o prezentare aplicativă cu privire la bazele rutării, configurării dispozitivelor de rețea și vă veți familializa cu serverele ce furnizează servicii de e-mail și spațiu web.
Finalizând acest curs, veți avea posibilitatea de a vă angaja ușor, firmele mici având nevoie în permanență de cineva care să se ocupe de partea tehnică, iar firmele mari având nevoie de experți care să proiecteze și să configureze rețele la o scară mai mare.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Lucrul în echipă;
– Dezvoltarea profesională;
– Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Organizarea activităţilor;
– Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de reţea;
– Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii;
– Administrarea serverelor;
– Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet;
– Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei;
– Instruirea şi asistarea utilizatorilor;