COMPETENTE COMUNE – COMUNICARE IN LIMBA SPANIOLA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 50 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Acest curs se adresează persoanelor interesate să dobândeascăcompetențele necesare pentru a purta o conversație în limba spaniolă în orice domeniu de activitate la un nivel mediu.
Cu ajutorul acestui curs vă vețiforma sau perfecționa capacitatea de comunicare în limba spaniolă, dezvoltând competenţe de înţelegere, vorbire şi scriere.
Pe parcursul cursului veți participa la activități ce vă vor dezvolta capacitatea de a purta o conversație, de a răspunde și de a pune întrebări în limba spaniolă, de a exprima opinii. Veți învăța să redactați o compunere scrisă prin organizarea clară şi sistematică a noţiunilor de gramatică şi însuşirea structurilor diferitelor documente (scrisoare, memo, naraţiune, articol, etc).

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Dezvoltarea capacităţii de comunicare în limba spaniolă prin acumularea de noi cunoştinţe de vocabular şi noţiuni de bază ale gramaticii limbii spaniole;
– Iniţierea şi susţinerea unei conversaţii astfel încât să se facă înţeles şi să înţeleagă un vorbitor de limba spaniolă;
– Primirea şi furnizarea de informaţii scrise în limba spaniolă.

COMPETENTE COMUNE – COMUNICARE IN LIMBA ITALIANA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul permite acumularea de cunoștințe lexicale și gramaticale, tehnici de comunicare uzuală și specializată care vă vor ajuta la întelegerea și comunicarea în limba italiană în activitatea practică, în scris și oral, pe termen lung, iar pe termen scurt, vă va permite obținerea unui certificat de participare sau a unor certificate de competență lingvistică. În cadrul cursului vă asigurăm toate materialele necesare desfășurării activității.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– cunostinte de vocabular si gramatica functionala;
– costientizarea pricipalelor tipuri de interactiune verbala si registre ale limbii italiene;
– capacitatea de a intelege limba italiana vorbita; de a initia, sustine si finaliza o conversatie;
– capacitatea de a citi, intelege si produce texte adecvate nevoilor individului in limba italiana;
– abilitati de a utiliza instrumente ajutatoare in mod adecvat si de a invata in mod informal.

COMPETENTE COMUNE – COMUNICARE IN LIMBA GERMANA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Participând la acest curs, veți putea urmări punctele esenţiale din discuţii mai ample, înţelege idei principale din buletine de ştiri şi interviuri transmise la radio despre teme de actualitate şi teme economice, descifra informaţii tehnice simple, utile în cotidian şi în mediul de afaceri.
Veți putea înţelege principalele puncte din articole de ziar, broşuri sau texte de specialitate, pe teme de actualizate şi din sfera afacerilor, veți parcurge texte scurte în căutarea de informaţii relevante, înţelege mesaje din scrisori standard (de afaceri, de la asociaţii sau autorităţi), precum şi sensul unor expresii specifice mediului business.
Veți putea redacta texte simple şi coerente pe diverse teme din cadrul domeniului lor de interes, solicita şi oferi informaţii prin diferite forme de corespondenţă oficială şi neoficială, utilizând un limbaj adecvat (e-mail, circulare, notificări, rapoarte etc.), vor putea redacta un curriculum vitae şi o scrisoare de intenţie, conform standardelor mediului de afaceri german.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Înţelegerea textului ascultat;
– Înţelegerea textului citit;
– Interacţiune verbală/ Conversaţie: Exprimare în scris.

COMPETENTE COMUNE – COMUNICARE IN LIMBA ENGLEZA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Limba engleză este cea mai răspândită limbă de comunicare internațională, este limba relațiilor comerciale, a calătoriilor, a Internetului și domeniului IT (80% din informația stocată în calculatoarele din lumea intreagă este în limba engleză), a majorității publicațiilor de specialitate (mai mult de jumătate din informația științifică accesibilă este în limba engleză) dar este și limba “muzicii și filmului”.
În majoritatea țărilor, limba engleză este a doua limbă vorbită, în întreaga lume, peste un miliard de oameni vorbind limba engleză.
Cursul de comunicare în limba engleză urmarește dezvoltarea celor cinci competențe fundamentale (înțelegerea limbii engleze vorbite, exprimarea orală, înțelegerea limbii engleze scrise, redactarea corectă a unui text scris în engleză, interacțiunea în conversație) în scopul folosirii limbii engleze în situații reale.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– înțelegerea unui mesaj oral, citirea și traducerea unui text;
– posibilitatea de a conversa:
– formule de salut, de adresare, de prezentare pentru diverse situații;
– posibilitatea de a descrie o situație, de a formula o opinie simplă;
– își vor redacta, cu ajutorul formatorului, propriul CV care va fi util la locul de muncă sau pentruviitoare angajare;
– cunoașterea vocabularului specific documentelor;
– posibilitatea de a lua parte la negocieri în limba engleză;
– vocabular specific și traducerea corectă a termenilor;
– posibilitatea de a realiza scurte prezentări tematice;

COMPETENTE COMUNE – COMPETENTE INFORMATICE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere
Durata cursului: 50 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competențe de baza în TIC: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin intermediul internetului.
Competențele informatice includ aplicații principale pe calculator cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile, baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților si a riscurilor potențiale ale Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de munca, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare.
Dupa terminarea cursului veți avea capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le folosi în mod sistematic și critic, apreciind relevanța, distingând între lumea reală și cea virtuală, recunoscând în același timp legătura dintre ele.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– să utilizaţi eficient instrumentele oferite de programul de calcul tabelar MS Excel 2010 pentru analiză şi luarea deciziilor;
– să utilizaţi baze de date MS Access 2010, ca instrument pentru decizii de business;
– să deveniţi mai productivi şi mai eficienţi utilizând aplicaţiile informatice;
– să înţelegeţi utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţii în sistemele de plată sau canalele de distribuţie a serviciilor financiare;
– să gestionaţi riscurile şi securitatea informatică.

COMPETENTE COMUNE – COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Durata cursului: 160 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Participând la acest curs vă veți dezvolta creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor. O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine pro-activă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru.
Beneficiile pe care le veți obține în cadrul cursului sunt formarea culturii antreprenoriale, creșterea abilității de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete prin furnizarea informațiilor referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea și derularea unei afaceri de succes.
De aceea, vă invităm la un curs practic în cadrul căruia veţi afla informaţii valoroase pentru a începe dezvoltarea propriei afaceri.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţile personale, profesionale şi/sau de afaceri
– Capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra
– Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri
– Iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială

COFETAR – PATISER

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7412.2.1
Durata cursului: 720 ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune dobândirea de noi competențeprofesionale, în vederea exercitării profesiei de Cofetar- Patiser. În această meserie e nevoie de foarte multă atenţie şi răbdare. Aici totul se face măsurat, trebuie să respectați cantităţile trecute în reţetă şi să fiți foarte atent cu ce produse lucrați. În rest, e nevoie de practică înainte de angajare, iar restul se învaţă pe parcurs.
Veți învăța tehnologia de preparare a produselor de cofetărie și patiserie, lucrând torturi, creme și umpluturi tradiționale și moderne, învățând despre ciocolatăși cum să o folosiți.
Participând la cursul de Cofetar-patiser veți afla că, atât timp cât stăpâniți tehnicile de bază, cu ajutorul creativității, puteți creea produse excepționale.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactivă la locul de muncă;
– Aplicarea NPM şi NPSI;
– Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit;
– Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie;
– Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare;
– Prepararea produselor de cofetărie/patiserie;
– Prepararea semipreparatelor de patiserie;
– Realizarea decoraţiunilor pentru produselor de cofetărie/patiserie.

COFETAR

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7412.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul își propune învățarea cursanților despre tehnologia de preparare a produselor de cofetărie, torturilor, cremelor și umpluturilor tradiționale și moderne.
Participând la cursul decofetar, veți reuși să preparați produse de cofetărie, să realizați decorațiuni, să ambalați și săpregătiți pentru comercializare produsele, să exploatați echipamentele pentru copt și răcit, precum și să asigurați aprovizionarea cu materii prime și produse alimentare, reușind astfel să creați produse exceptionale.
Aceste abilităţi vă vor fi necesare în toate domeniile de activitate pe plan naţional şi internaţional.
Pe lângă faptul că veţi avea o diplomă atestată A.N.C., o să puteţi să vă angajaţi în cofetării, având dovada competențelor dvs. profesionale.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactivă la locul de muncă;
– Efectuarea muncii în echipă;
– Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
– Aplicarea normelor igienico-sanitare;
– Aplicarea NPM şi NPSI;
– Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare;
– Organizarea şi întreţinerea locului de muncă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor;
– Asigurarea calităţii produselor;
– Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit;
– Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie;
– Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare;
– Prepararea produselor de cofetărie;
– Realizarea decoraţiunilor pentru produselor de cofetărie.

COAFOR CANIN

Detalii despre curs:

Tipul cursului: specializare
Cod COR: 516402
Durata cursului: 80 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Toaletajul canin este un domeniu neexplorat suficient la noi în ţară, iar cerinţele sunt multe. Nu e de neglijat faptul că e o meserie bănoasă, iar dacă iubiții patrupedele, atunci veți avea toate motivele să participați la acest curs.
Pe durata cursului veți învaţa totul despre toaletarea şi anatomia elementelor esențiale câinelui, scurt istoric, originea lor, tipurile raselor, dermatologie, comportamentul câinelui, reacții, comunicarea cu clienții, rase de câini, grupe de câini, tunsori standard, tunsori de expoziție, trucuri, cosmetică canină, precum şi multe secrete legate de întreţinerea îndrăgitelor patrupede.
Specialiștii noștri vă vor învața tehnici de cosmetică și frizerie canină și felină ce constau în toaletări, tuns, spălat, periat și parfumat.
Cursul ”Coafor canin” vă deschide trei drumuri sigure, și anume, puteți lucra într-un salon, puteți alege să tundeți la domiciliu sau vă puteți deschide propriul salon.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

CAMERISTA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5142.1.1
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Camerista este persoana care efectuează diferite servicii de curățenie în spațiile hoteliere, în camerele clienților, îngrijește garderoba și obiectele personale ale clienților, se ocupă de tot ceea ce reprezintă serviciile de igienizare, curățare și decorare a spațiilor hoteliere.
În urma cursului veţi dobândi şi dezvolta abilităţi sociale, precum empatizare cu clienţii/turiştii, capacitatea de folosire adecvată a formulelor reverenţiale, înţelegerea dorinţei clienţilor, abilităţi ce vă vor dubla câştigul la locul de muncă.
De asemenea vă veți îmbunătăţi spiritul de observaţie a detaliilor, disciplina şi capacitatea de adaptare la munca sub presiune.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Aplicarea normelor igienico-sanitare;
– Aplicarea NPM şi NPSI;
– Comunicarea eficientă cu clienţii;
– Planificarea activităţii proprii;
– Raportarea activităţii proprii;
– Aranjarea camerei;
– Efectuarea de servicii de curăţenie în camere şi zone comune;
– Efectuarea de servicii de curăţeie în toalete şi băi;
– Oferirea de servicii suplimentare.

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Stiri și noutăți de ultimă oră:

Pentru orice sesizare sau observatie privind activitatile noastre specifice, va rugam sa ne contactati
la adresa sesizari (@) cursuriccse.ro

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Telefoane

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate