DIRECTOR DE PROGRAM

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 121013
Durata cursului: 60 ore
Condiții deînscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Directorul de program defineşte şi formulează direcţii de dezvoltare strategică la nivelulorganizaţiei, planifică şi coordonează implementarea de programe cu consultarea structurii deconducere în faţa căreia răspunde de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, raportează în faţastructurii de conducere şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii.
Cursul va fi axat pe dobândirea deprinderilor pentru un management unitar al proiectelor și programelor, într-un cadru instituţional eficace, care să asigure implementarea eficientă a acestora și maximizarea rezultatelor.
Cursul se adresează persoanelor din instituții publice, precum şi celor din organizaţii private care primesc finanțare publică sau care pot accesa/derulează deja proiecte cu finanțare europeană.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactiva;
– Lucrul in echipe multidisciplinare;
– Dezvoltarea profesionala;
– Utilizarea calculatorului;
– Urmarirea implementarii programelor;
– Coordonarea elaborarii instrumentelor de monitorizare, evaluare, raportare;
– Organizarea activitatilor departamentului;
– Coordonarea activitatilor din departamentul de programe;
– Optimizarea derularii programelor;
– Asigurarea instruirii personalului din department;
– Coordonarea proceselor de culegere si analiza a informatiilor;
– Coordonarea activitatii personalului din departament.

DESIGNER PAGINII WEB

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 216613
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Participarea la acest curs asigură însușirea cunoștințelor de bază în vederea dezvoltării unui website static, fără baze de date. Cursul se axează pe latura practică și urmarește însușirea abilităților de realizare a paginilor web. Veți învăța tot ce este nevoie pentru a crea un website de prezentare static, sau un website de portofoliu.
Cursul tratează toate aspectele realizarii unui website complet și a fost conceput în așa fel încât să ofere în mod complet și simplu toate informațiile și abilitățile necesare realizarii de site-uri web profesionale și personalizate.
După parcurgerea materiei veți putea realiza un website complet, exercițiu ce vă va permite să testați cunoștințele acumulate în timpul cursului.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice;
– Procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute;
– Validarea datelor;
– Asigurarea securităţii datelor;
– Utilizarea echipamentelor periferice-specifice;
– Analizarea scopului paginii web;
– Proiectarea structurii site-ului;
– Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri;
– Elaborarea de prototipuri;
– Realizarea, testarea, publicarea şi întreţinerea site-ului;
– Aplicarea procedurilor de calitate;
– Aplicarea NTSM şi PSI.

COSMETICIAN

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 5141.3.1
Durata cursului: 1080 ore
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Cursul de cosmetică vă va ajuta să deveniți un adevărat profesionist în domeniul cosmeticii. Cosmeticianul este cel care studiază și tratează problemele de estetică și se ocupă de înfrumusețarea corpului.
Prin participarea la acest curs veți învăța să realizați tratamente faciale, epilări, machiaje, etc. De asemenea, veți putea acorda consultanță și veți putea pune un diagnostic corect asupra pielii, ținând cont de proprietățile ei, stabilindo schemă de tratament corectă și eficientă.
Cosmeticianul trebuie să fie la curent în permanență cu ultimele inovații din domeniu, pentru aceasta fiind nevoie de odocumentare continuă.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Aplicarea NPM şi PCI;
– Igienizarea locului de muncă;
– Utilizarea echipamentelor cosmetice;
– Aprovizionarea cu materiale specifice;
– Pregătirea materialelor cosmetice;
– Programarea clientelei;
– Executarea epilatului;
– Executarea retuşurilor şi machiajelor;
– Executarea tratamentului cosmetic;
– Executarea vopsitului genelor şi sprâncenelor;
– Acordarea de consultanţă;
– Stabilirea schemei de tratament.

CONTABIL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: inițiere – 100 ore sau
Tipul cursului: perfectionare – 300 ore
Cod COR: 331302
Condiții de înscriere: învățământ liceal

Descrierea/Beneficiile cursului:

Contabilul este persoana ce ține evidența contabilă completă a operațiilor financiare ale unui agent economic în conformitate cu principiile generale ale contabilității, verifică exactitatea documentelor și operațiilor contabile referitoare la încasări și vărsaminte și a altor operații financiare, întocmește state financiare si evidente contabile pentru o perioadă determinată de timp.
Prin participarea la cursul de ”Contabil” veți învăța cum să administrați cheluielile și investițiile personale, dar și ale agentului economic pe care îl reprezentați, într-un mod cât mai eficient.
Cursul se adreseză persoanelor care doresc să se formeze și să se perfecționeze în acest domeniu, oferind o abordare practică a contabilității, urmărind dezvoltarea aptitudinilor, abilităților și competențelor specifice.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interpersonală;
– Lucrul în echipă;
– Dezvoltarea profesională;
– Planificarea activităţii;
– Gestionarea şi arhivarea documentelor;
– Utilizarea PC;
– Întocmirea / completarea documentelor primare;
– Contarea operaţiunilor patrimoniale;
– Efectuarea de calcule simple;
– Completarea registrelor contabile;
– Întocmirea balanţei de verificare;
– Evaluarea patrimonială;
– Întocmirea bilanţului contabil;
– Transmiterea documentelor specifice.

CONSILIER VOCATIONAL

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 242315
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Consilierul Vocational este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocațională, orientare profesionalăși susținere motivaționalăîn vederea dezvoltării autonomiei personale.
Calificarea de consilier vocational este necesară persoanelor care sunt licențiate în stiințe socio-umane, asistență socială, stiințele educației, psihologie, psihopedagogie sau drept și/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în stiințele socio-umane care doresc să se specializeze în consiliere vocațională.
Participând la cursul Consilier vocațional, veți aprofunda informații ce vă vor ajuta concret la elaborarea unui profil vocațional și veți obține un certificat de specializare care vă va da dreptul să deveniți practician în propriul cabinet sau să vă angajați ocupând o funcție de consilier vocațional.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Evaluarea vocațională;
– Orientarea profesională;
– Construirea relației beneficiar-angajator;
– Consilierea post angajare;
– Planificarea activităților;
– Comunicarea cu beneficiarii;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
– Lucrul în echipă.

CONSILIER PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 242324
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, persoane care au nevoie sa exploreze sau să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntăîn evoluția personalăși profesională, valorificand și dezvoltând resursele și potentialul propriu.
În cadrul acestui curs aveți posibilitatea de a obține informații ce vă sunt necesare în orice domeniu, veți învăța tehnici speciale ce vă vor ajuta să gasiți răspunsuri pentru unele situații din viața dvs și ale clienților dvs, dar și tehnici ce vă vor ajuta în susținerea de workshop-uri.
Certificatul obținut este recunoscut atât în România cât și în Uniunea Europeană, ceea ce vă oferă posibilitatea practicării ocupației de “Consilier pentru Dezvoltare Personala” în cadrul cabinetului dvs.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Organizarea activității proprii;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
– Dezvoltarea propriei cariere;
– Crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate;
– Investigarea situațiilor problemă;
– Explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă;
– Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală.

CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA

Detalii despre curs:

Tipul cursului: perfecționare
Cod COR: 242306
Durata cursului: 100 ore
Condiții de înscriere: învățământ superior

Descrierea/Beneficiile cursului:

Activitatea de consiliere privind cariera reprezintă procesul complex de asistare specializată a persoanelor aflate în momente importante ale traseului educațional și profesional, prin utilizarea unor tehnici ce oferă informații precise de îndrumare și susținere a acestora în luarea unor decizii realiste privind cariera.
Cursul este util persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, elevilor și studenților ce doresc definirea opțiunilor vocaționale sau profesionale cât și angajaților, specialiști din domeniul administrativ, resurse umane, managerilor de companii, psihologilor, angajaților din departamentele de relații publice și comunicare, persoanelor care doresc să se reorientaze în carieră, persoanelor care doresc să se dezvolte personal şi profesional.
Cursul este certificat ANC și, prin acesta sunt formaţi consilieri orientare privind cariera după o metodă profesionistă, riguroasă ce pune la dispoziţia cursanţilor o colecţie întreagă de metode şi instrumente de lucru.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Identificarea şi gestionarea eficientă a resurselor beneficiarului, în vederea exprimării cât mai autentice a stimei de sine;
– Formarea şi dezvoltarea competenţelor persoanei consiliate în direcţia autocunoaşterii, explorării educaţionale, ocupaţionale şi în direcţia planificării carierei;
– Orientarea profesională. Planificarea activităţilor. Consilierea post angajare;
– Tehnici de identificare a abilităţilor native şi a competenţelor;
– Corelarea abilităţilor native cu scopul urmărit de către beneficiar;
– Competenţe antreprenoiale, sociale şi civice;
– Tehnici şi metode de stimulare şi motivare;
– Consilierea clientului cu privire la detaliile prezentării la interviul pentru angajare;
– Întocmirea analizei locurilor de muncă;
– Oferirea de mediere a muncii între angajaţi şi angajatori;
– Emiterea recomandărilor de înscriere la cursuri de calificare/recalificare;
– Monitorizarea persoanelor conciliate;
– Introducerea în aplicaţia informatică a datelor cu privire la rezultatele şedinţelor de consiliere;
– Întocmirea şi gestionarea evidenţei persoanelor şi serviciilor acordate;
– Întocmirea şi transmiterea rapoartelor privind activitatea proprie;
– Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

CONFECTIONER TAMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 7134.2.3
Durata cursului: 720 de ore
Condiții de înscriere: învățământ minim obligatoriu

Descrierea/Beneficiile cursului:

Confecţionerul de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice realizează activitatea de confecţionare a tâmplăriei, execută prelucrarea componentelor din mase plastice şi aluminiu în mod diferenţiat prin respectarea ordinii şi specificului operaţiilor fluxului tehnologic, asigurând calitatea tâmplăriilor executate, aplicând principiile de întreţinere şi utilizare optimă a echipamentelor tehnologice şi respectând prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.
Finalizând acest curs veți putea practica această meserie în sectorul construcţiilor, în cadrul unor companii de dimensiuni foarte diferite, al căror personal confecţionează tâmplării din aluminiu şi mase plastice, geam termoizolator şi realizează montajul acestora în construcţii civile şi industriale.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei;
– Prelucrare componentelor tâmplăriei din mase plastice;
– Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu;
– Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei;
– Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor auxiliare;
– Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată/automată pentru confecţionarea geamurilor termoizolatoare;
– Prelucrarea foilor de sticlă;
– Prelucrarea baghetelor distanţier;
– Asamblarea unităţilor de geam termoizolator;
– Aplicarea mecanismelor independente ale tâmplăriilor;
– Asigurarea calităţii.

CONFECTIONER CABLAJE AUTO

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 724117
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Această ocupație presupune acumularea competenţele necesare realizării unei game variate de cablaje auto, prin procedee diferite şi utilizând echipamente special concepute.
Cursul este necesar şi util tuturor celor ce activează în industria constructoare de maşini, repere şi componenţe ale acestora.
Dorim să vă asigurăm formarea profesională în vederea realizării operaţiilor de verificare a cablajelor vizual şi dimensional să corespundă conform standardelor de inspecţie cerute de furnizorii auto cărora le vor fi livrate produsele finite.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea la locul de muncă;
– Lucrul în echipă;
– Organizarea locului de muncă;
– Aplicarea NSSM, de protecţia mediului şi PSI;
– Realizarea elementelor de identificare a cablajelor;
– Pregătirea operaţiei de asamblare a cablajelor;
– Asamblarea / testarea cablajelor auto;
– Verificarea cablajelor auto realizate;
– Împachetarea cablajelor auto.

CONFECTIONER – ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE

Detalii despre curs:

Tipul cursului: calificare
Cod COR: 8286.1.2
Durata cursului: 360 ore
Condiții de înscriere: învățământ gimnazial

Descrierea/Beneficiile cursului:

Confecționerul asamblor articole din textile asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului, pentru executarea produselor fiind necesare utilaje semiautomate și automate. Confecționerul se ocupă în principal cu efectuarea operațiilor de croire și de confecționare, controlul calitativ al operațiilor, finisarea și pregătirea produselor pentru depozitare, ambalarea produselor.
Participând la cursul Confecționer asamblor articole din textile veți parcurge o programă de curs complexă ce cuprinde noțiuni practice și teoretice legate de: proceduri specifice de croire și confecționare, modalități de ambalare, pliere și etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor specifice, etape de lucru și norme de timp alocate fiecăreia.

Competențe profesionale

Competențele pe care le veți dobândi și dezvolta sunt:

– Comunicarea interactivă la locul de muncă;
– Efectuarea muncii în echipă;
– Planificarea activităţii proprii;
– Respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;
– Efectuarea operaţiei de croire;
– Efectuarea operaţiei de confecţionare;
– Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare;
– Menţinerea şi întreţinerea utilajului;
– Finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare;
– Ambalarea produselor.

Centrul de Consultanță și Studii Europene

Unde ne puteți găsi

Sediul central:
Str. Energiei nr.24A, Galați – România

Filiala București:
B-dul Naţiunile Unite, nr 1, Bl. 108A, Sc. 1, Et. 6, Ap. C6, sector 5

Telefoane

0236419608, 0236498454, 0745080650, 0733470700, (FAX) 0236419608

Program

Luni – Vineri – orele 08-20;
Sambata – orele 08-14;
Duminica – inchis.

Copyright 2017 CCSE ©  Toate drepturile rezervate